Prace ziemne na budowie biurowca Krakowska 29 we Wrocławiu

Trwa wywóz urobku powstającego z wykopu głównego oraz prace w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego. Każdego dnia na obecnym etapie budowy biurowca Krakowska 29 zaangażowane są, trzy koparki, wiertnica, dziesięć samochodów ciężarowych i dwadzieścia dwie osoby.

Roboty ziemne dobiegają końca. Wykop pod płytę fundamentową oraz podziemny parking osiągnął docelową głębokość. Firma Keller – lider w zakresie usług geotechnicznych – zrealizowała już większość zaplanowanych zadań, mających na celu zabezpieczenie wykopu i wzmocnienie podłoża przy wykorzystaniu technologii kolumn DSM – wgłębnego mieszania gruntu z zaczynem cementowym.

Szczelna palisada z kolumn DSM o średnicy 60 cm i zbrojeniu z profili stalowych została zaprojektowana jako tymczasowa przesłona przeciwfiltracyjna na części obiektu, która zabezpiecza wykop przed napływem wody, a na pozostałej części stanowić będzie element nośny ściany zewnętrznej kondygnacji podziemnej. Natomiast, aby ograniczyć osiadanie płyty fundamentowej wykorzystujemy kolumny DSM o średnicy 150 cm

– mówi odpowiedzialny za projekt Adam Kłodnicki  z Keller Polska.

Zastosowanie technologii kolumn DSM o dwóch różnych średnicach okazało się korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego w porównaniu np. do ścianki szczelnej oraz wykonania wzmocnienia za pomocą kolumn przemieszczeniowych

– dodaje Lech Purol kierownik budowy ze strony generalnego wykonawcy Hochtief Polska.

Jeszcze w lutym rozpoczną się prace w zakresie budowy płyty fundamentowej.